Simple Mathematics Mushrooms

Taking Marty To SchoolDoes Anyone Read Turkish?

I don’t usually pay attention to my stats, but this page links to me, but every translation service I can find makes no sense out of the words on the page.

At first I thought it’s talking about Quiet The Hum, but now I’m not sure. It does talk about censorship and “simple mathematics mushroom”.

The original and the mangled translation are below the fold thingee.

The page reads:

Zorunlu Bir Anti-Sansür Yazısı Daha

Şu Kate [wordpress.com] ne ulaşılmaz bir kadın! Güzel Eris, sen bana sabır ver!

Hatırlarsaniz, size Kate’e nasıl ulaşacağınızı anlatmış ve bir vekil (proxy) sunucu adresi vermiştim. Türkiye’nin sayılı şirketlerinden birinde çalışmakta olan bir arkadaşım (rumuz sevimli bir hayvan), bilgi işlem bölümlerinin bu vekil sunucuya da erişimi yasakladığını (ne ayıp) ve Kate’i okuyamadığını söyledi. Ani bir tepki vererek burada binlerce vekil sunucunun adresini yayınlamam tabii ki mümkün ama bunu yapmayacağım (sansürcüler de göreceği için onların işini kolaylaştırmayalım istiyorum). Bunlar nasıl bulunur diye uğraşmayı siz okurlara bırakıyorum (bu birinci ev ödeviniz).

Onun yerine, bilgi işlem bölümünüz de okusun ve faydalansın diye (tabii biraz bozulmaları da mümkün) iki seçenek daha göstereceğim, ki bu şekilde Türkiye’de her otoritenin uygulayacağı sansürü, bu servisler de engellenmedikçe (ehem, bu biraz zor olabilir ve Sam Amca kızabilir zira bunlar Amerikan şirketleri) aşabilirsiniz. Bu yöntemin bir artısı da gerçekten işini iyi yapması. Inceleme ve/veya araştırmalarınızda bu hizmetden (ben faydasını çok gördüm) yararlanabilirsiniz (hem işvereninize de küçük bir katkım olsun):

1. Yahoo [yahoo.com] tarafından satın alınan, bir zamanların en kapsamlı arama motoru Altavista. Eylem planımız şöyle:
a) Altavista’nin tercüme sayfasına [altavista.com] gidiyoruz.
b) Ustteki kutu metin tercümeleri için. Örneğin anlamadığınız dildeki bir cümleyi veya paragrafı buraya kopyalayıp yapıştırdıktan sonra, hemen altındaki kutuda hangi dilden hangi dile çeviri yapılacağını seçip “Translate” düğmesine basıyorsunuz ve Altavista sizin için tercüme ediyor. Mükemmel olmasa da gayet başarılı. Bu, işvereninize katkımız. Iş için de kullanın ki çok küfür yemeyelim. Efendime söyleyeyim, onun altındaki kutu da bir web sayfasının tercümesi (translate a web page) için hazırlanmış (bu, hedefimiz oluyor). Şimdi malum kutucuğa, Kate’in adresini yazıyorsunuz. Kate Ingilizce yazıyor, biz de Ingilizce okumak istiyoruz. Ingilizce’den Ingilizce’ye tercüme edemeyeceğimize göre, neden Fransızca’dan Ingilizce’ye çeviri seçeneğini işaretleyip (çekinmeyin işaretleyin, bilgisayarlar henüz o kadar akıllı değil), yanındaki sihirli “translate” (tercüme et) düğmesine tıklamayalım? O da ne? Işte Kate!

2. Eller yapar da, muhteşem ve biricik Google [google.com] yapmaz mı? Onun da bir tercüme servisi var. Ve eylemlerimiz plana uygun devam ediyor:
a) Google’ın tercüme sayfasına [google.com] gidelim.
b) Yöntem bir öncekinin aynı ama ben burada bir değişiklik yapıp Fransızca değil de Ispanyolca’dan Ingilizce’ye çeviri yapmak istedim. Çok da güzel oldu ve aslen ingilizce yazılmış olan bir sayfanın, Ispanyolca’dan Ingilizce’ye çevirisini okudum ki bu sayfayı değişiklik olmadan, aynen göreceğimiz anlamına geliyor; basit matematiksel mantık işte (Bu arada Kate yeni bir şey yazmamış; tembel kadın n’olacak).

Biraz yukarıda size birinci ev ödevinizi vermiştim, şimdi ikincisini veriyorum:
Yahoo, AOL (America On Line) ve MSN’nin (evet, yalnızca sohbet etmeye yaramıyor) tercüme servislerini bulun ve kullanmayı öğrenin; önümüzdeki yıllarda çok işinize yarayacak ve bana dua edeceksiniz.

Ben hafif bir meditasyon yapacağım; bu yazı beni yordu.
Yaşasın Eris! Yaşasın kaos!
Fnord.
Fnord, fnord.
Fnord, fnord, fnord.

The mangled translation:

Necessary One each Anti – Censureship Yazs More supergoz yazd ªu Cathedral [wordpress.com] not ulaºlmaz one each kadn! Beautiful Eris , you me sabr ver! Hatrlarsaniz , you Cathedral nasl ulaºacanz narration and one each agent proxy ) ham address vermiºtim. Türkiye’nin deputy ºirketlerinden first çalºmakta possibility one each behind rumuz lovable one each animal ), knowledge iºlem bölümlerinin this agent ham even if eriºimi ban ( not ayp ) and Cathedral okuyamadn discourse. Sudden one each reaction debt here binlerce agent ham address yaynlamam rather that possible but bunu yapmayacam ( censor even if comparative in they iºini kolaylaºtrmayalm istiyorum ). These nasl bulunur saying uraºmay you okurlara brakyorum ( this first house ödeviniz ). Instead , knowledge iºlem bölümünüz even if okusun and profit by saying ( rather a little breakdown even if possible ) having two faces choice more göstereceim , viz ºekilde Turkey every authority uygulayaca censureship , this service even if engellenmedikçe ehem , this a little compulsion possible and Sam Paternal uncle kzabilir because these American ºirketleri aºabilirsiniz. This method one each arts even if truly iºini good imitation. Observation and / or araºtrmalarnzda this service ( mole useless much gördüm yararlanabilirsiniz ( and also iºvereninize even if small one each addition olsun ): 1. tarafndan satn facade , one each zamanlarn most extensive search motor Altavista. Action plan ºöyle : a Altavista’nin translation page gidiyoruz. b Ustteki box solid tercümeleri in. Specimen comprehension dildeki one each total or paragraph to this spot kopyalayp yapºtrdktan afterwards , at once altndaki box which dilden which dile version yaplacan seçip ” assistance dümesine basyorsunuz and Altavista your in translation ediyor. Complete unprecedented even if end baºarl. This iºvereninize addition. Iº in even if user that much unbelief yemeyelim. Yes söyleyeyim , his altndaki box even if one each web page translation ( assistance a web page ) in hazrlanmº ( this hedefimiz oluyor ). ªimdi known box , Cathedral address yazyorsunuz. Cathedral Ingilizce yazyor , we even if Ingilizce read istiyoruz. Ingilizce’den Ingilizce’ye translation edemeyeceimize according to , for what reason Franszca’dan Ingilizce’ye version choice iºaretleyip ( abstention iºaretleyin , computer yet as akll deil yanndaki bewitched ” assistance ” ( translation meat dümesine tklamayalm? HE even if not? Iºte Cathedral! 2. Eller yapar even if , profiteer and only Google [google.com] imitation m? His even if one each translation service there is. And eylemlerimiz plan conformable continuation ediyor : a Google’n translation page gidelim. b ) Method one each foregoing ayn but mole here one each deiºiklik yapp France deil even if Ispanyolca’dan Ingilizce’ye version do volition. Much even if beautiful okay and aslen ingilizce suitable for the summer possibility one each page Ispanyolca’dan Ingilizce’ye çevirisini okudum viz page deiºiklik unprecedented , without any change göreceimiz purport bride ; simple mathematics mushroom iºte ( in the meantime Cathedral new one each ºey writing ; lazy kadn n’olacak ). A little top you first house ödevinizi vermiºtim ºimdi latter veriyorum : AOL ( America Ten Line ) and MSN’nin ( yes , alone chat do be useful ) translation servislerini bulun and use ruin ; next yllarda much iºinize yarayacak and me prayer edeceksiniz. Mole light one each meditation yapacam ; this summer me agility. Yaºasn Eris! Yaºasn chaos! Fnord. Fnord fnord. Fnord fnord fnord.

Oh, and I guess “Kate” is Turkish for “Cathedral”. Who knew?

3 Comments

 1. The actual article referring you is Bedensel Kate(let’s hope you’re using bbcode) and can shortly be translated as “I liked your style” and recommended everybody to take a look. When one of my readers sent me a notice that your site is blocked by telco (I could not know because i do not use their name servers), this started a series of articles how you or any site can be reached. I’ll send you a full translation later (new year hangover, unhealthy amount of liquors).
  Cheers

 2. Oh, Kate means Kate, by the way.

 3. Thanks Supergoz! I’m glad you stopped by and let me know. I’m also glad you like my style. It’s cool that my site started such an important discussion.

  I fixed your link because WordPress uses html markup. It’s weird that several of the translators I used translated my name as Cathedral. They all did a pretty poor job so I’m not surprised.

  Thanks again for coming by. I hope you come often. 😉


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 • January 2008
  M T W T F S S
  « Nov   Feb »
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
 • WhoreChurch.com Seal Of Approval

  This Blog is WhoreChurch.com Approved!
 • Excellent Blog Award